Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hal lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adalah :

  1. Pendapatan Hibah
  2. Dana Penyesuaian Otonomi khusus

 

Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari sumber lain, seperti :

  1. Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
  2. Dana Darurat

 

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

Dana penyesuaian otonomi khusus dari sumber lain, seperti :

  1. Dana Penyesuaian
  2. Dana Otonomi Khusus
  3. Dana Sarana dan Prasarana
  4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
  5. Bantuan Keuangan dari Provinsi