Bidang  Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan  teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah  berdasarkan data pedoman dan ketentuan yang berlaku.